Бюджет 2013


 


ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013г.
 


ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013г.
 

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013г.
 

ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013г.
 

БЮДЖЕТ НА ГИМНАЗИЯ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПО ПОЕКТ “УСПЕХ” ЗА 2013г.
 

БЮДЖЕТ НА ГИМНАЗИЯ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПО ПОЕКТ “КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ” ЗА 2013г.