Клубовете по проект „УСПЕХ“ от 2011 г. до сега


ПРОЕКТ УСПЕХ за учебната 2011/2012 г.
 

Във връзка с проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05, от месец февруари в нашето училище започнаха работа 12 ученически клуба. В 9 различни направления ще работят 174 ученици и 11 ръководителя.

Специфични цели при работата с учениците в клубовете: :

  • Повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
  • Получаване на допълнителни знания, развиване на умения и компетентности;
  • Подобряване на взаимоотношенията между младите хора, както и създаване на умения за приятно и полезно прекарване на свободното време;
  • Създаване на условия за провокиране на креативността, личностна изява, инициативност и творчество на учениците.

ВИДОВЕ КЛУБОВЕ: :

 • „Енергия и околна среда“ с ръководител Султанка Николова;
 • „Сексуално и репродуктивно здраве“ с ръководител Маринка Стоева;
 • „На кино – заедно“ с ръководител Генка Николова;
 • „В света на немския език“ с ръководител Катя Спасова;
 • „Минало и настояще на Елхово“ с ръководител Цонка Динкова;
 • „Моите права“ с ръководител Филка Славова;
 • „Как да започна собствен бизнес?“ – две групис ръководител Иван Иванов;
 • „Хороводец“с ръководител Янна Иванова;
 • „Игрите в Интернет“с ръководител Милена Славова;
 • „Компютърна анимация“с ръководител Галина Кънева;
 • „Кино – как да създадем късометражен филм“с ръководител Петя Димитрова.

Към галерията 2011/2012

ПРОЕКТ УСПЕХ за учебната 2012/2013 г.
 

И през новата учебна година в Гимназията участваме в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05, от месец октомври в нашето училище започнаха работа 6 ученически клуба. В 6 различни направления работят 90 ученици със 6 ръководителя.

Специфични цели при работата с учениците в клубовете: :

  • Повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
  • Получаване на допълнителни знания, развиване на умения и компетентности;
  • Подобряване на взаимоотношенията между младите хора, както и създаване на умения за приятно и полезно прекарване на свободното време;
  • Създаване на условия за провокиране на креативността, личностна изява, инициативност и творчество на учениците.

ВИДОВЕ КЛУБОВЕ: :

 • „Сексуално и репродуктивно здраве“ с ръководител Маринка Стоева;
 • „На кино – заедно“ с ръководител Генка Николова;
 • „В света на немския език 2 “ с ръководител Катя Спасова;
 • „Познавам ли хората и техните вероизповедания“ с ръководител Филка Славова;
 • „Игрите в Интернет“с ръководител Милена Славова;
 • „Киноизкуство“ с ръководител Петя Димитрова.

 Към галерията 2012/2013

ПРОЕКТ УСПЕХ за учебната 2013/2014 г.
 

За трета поредна учебна година в Гимназията участваме в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05, от края на месец октомври в училище започнаха работа 6 ученически клуба. В 6 различни направления работят 90 ученици със 6 ръководителя.

Специфични цели при работата с учениците в клубовете: :

  • Повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно – възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
  • Получаване на допълнителни знания, развиване на умения и компетентности;
  • Подобряване на взаимоотношенията между младите хора, както и създаване на умения за приятно и полезно прекарване на свободното време;
  • Създаване на условия за провокиране на креативността, личностна изява, инициативност и творчество на учениците.

ВИДОВЕ КЛУБОВЕ: :

  • „За Земята“ с ръководител Султанка Николова;
  • „Сексуално и репродуктивно здраве“ с ръководител Маринка Стоева;
  • „Екоклуб Странджа“ с ръководител Филка Славова;
  • „На кино – заедно“ с ръководител Генка Николова;
  • „Съвременно архивиране“ с ръководител Петя Димитрова;
  • „Игрите в Интернет“ с ръководител Милена Славова.

 Към галерията 2013/2014

ПРОЕКТ УСПЕХ за учебната 2014/2015 г.

За четвърта и последна учебна година учениците от Гимназия „Св. Климент Охридски“ участват в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05, от средата на месец ноември в училище започнаха работа 5 ученически клуба. До средата на месец април в 5 различни направления работиха 75 ученици със 5 ръководителя.

ВИДОВЕ КЛУБОВЕ: 

  • „За Земята“ с ръководител Султанка Николова;
  • „Здравословен начин на живот“ с ръководител Маринка Стоева;
  • „Моите права“ с ръководител Филка Славова;
  • „На кино – заедно“ с ръководител Генка Николова;
  • „Цифрова фотография и клипове“ с ръководител Петя Димитрова.

Към галерията 2014/2015 г.