Открит интердисциплинарен урок в STEM среда по биология и здравно образование в ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

На 17 март 2022 г. се проведе интердисциплинарен урок в STEM среда с ученици от IXА клас на тема: „В медицинския център“. СТЕМ е нов начин за изучаване на света, който ни заобикаля. Затова в този час, предварително разделен на екипи, класът прие предизвикателството на своя преподавател – ст.учител Маринка Стоева, и реализира ролеви симулации. … Продължете с четенето на Открит интердисциплинарен урок в STEM среда по биология и здравно образование в ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово