Открит урок по руски език по повод 101-та годишнина от основаването на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

Публикувано в Новини на 03.12.2021 в 22:15 часа

Като част от програмата за честване патронния празник на ПГ „Св. Климент Охридски“, на 3 декември, IXа клас и ст. учител Надежда Демирева проведоха открит урок на тема: “Послезавтра – пятница!“

Гости на изявата бяха директорът на учебното заведение – Йовка Драгоева, класният ръководител Галина Кънева и преподаватели в училището.

Учебният час започна с поетично слово – поздрав към гостите. Теодора-Мария Танчева и Павел Гендов изрецитираха стихотворението „Под голубыми небесами“ от А. С. Пушкин.

В хода на урока учениците придобиха нови знания по темата за „дни недели“ и „винительный падеж объекта действия“. За затвърждаване на новата лексика, деветокласниците взеха активно участие в попълването на кръстословица, демонстрирайки умения за прилагане на усвоените знания. Изключителен интерес у тях предизвикаха УПРАЖНЕНИЯ-ИГРЫ върху интерактивна дъска „OpenBard“, подготвени от Надежда Демирева и реализирани като интерактивни от ст. учител по информационни технологии – Галина Кънева.

Директорът на училището поздрави учениците от IXa клас за проявените старание и активност в часа по руски език, а преподавателите им – за интересния замисъл на урока. Г-жа Драгоева сподели, че събитието е прелюдия към предстоящото отбелязване на 101-та годишнина от създаването на гимназията.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068