Приключи оборудването на нов компютърен кабинет по проект към НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Все по-често се налага да се използват нетрадиционни методи за преподаване, защото учебното съдържание по различни предмети се трансформира и се  измества в по-долните образователни етапи. За да предизвикаме интерес у учениците, е необходимо това учебно съдържание да се поднася атрактивно, а каква по-естествена атрактивност от  пресъздаването му чрез виртуални лаборатории и при създаване на … Продължете с четенето на Приключи оборудването на нов компютърен кабинет по проект към НП „Изграждане на училищна STEM среда“