Информационна кампания за ученици и родители във връзка с Националния ден за безопасност на движението по пътищата 29 юни

Публикувано в Новини на 27.06.2024 в 12:06 часа

По повод предстоящия Национален ден на безопасност на движението по пътищата 29 юни в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ Елхово е организирана Информационна кампания за ученици и родители. Тя е насочена към популяризирането на културата на движението по пътищата и неговата безопасност.

Усилията на комисията по Безопасност на движение по пътищата в Гимназията са насочени към опазването на  опазване живота и здравето на децата на пътя.

Децата са коректив на своите родители и близки. Те имат силата и мъдростта да коригират и напътстват по-големите, особено когато имат необходимите знания да го направят. Затова е важно децата да знаят, разбират, помнят и прилагат правилата за поведение при придвижване.

Със съвместни усилия бихме могли да въздействаме върху този процес, ако сме обединени и последователни. Нека заедно адресираме БДП като глобален здравен проблем и съществен елемент на общественото благосъстояние в общия ни стремеж към намаляване смъртността и травматизма при пътни инциденти.

Постепенно постигаме напредък в борбата с   пътния травматизъм, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили  989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смьртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329-cа ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива.

Безопасността на движението по пьтищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пьтнотранспортните произшествия, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и гражданите за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.

Видео материал за безопастност на движението по пътищата:

https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk

Бюлетин на Държавна агенция „Безпастност на движението по пътищата“, специално издание за 29 юни 2024 г. – „Деца на пътя“:

https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/

 
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915