МИГ – Елхово – Болярово се срещна с ученици от Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

Публикувано в Новини на 29.11.2022 в 17:19 часа

На 28 ноември 2022 година, в два от кабинетите на ПГ „Св. Климент Охридски“, представители на Местна инициативна група – Елхово-Болярово проведоха информативна среща с ученици от XI и XII на тема: „Информация за изпълнение на СВОМР и възможности за подкрепа за местно развитие“.

Изпълнителният директор на МИГ-Елхово-Болярово – госпожа Нели Кадиева, представи пред гимназистите изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие, както и реалните възможностите за съдействие на местното развитие – бизнес, читалища, публичен сектор.

Осъществената среща имаше за цел да установи каква е икономическата активност на младите хора от община Елхово и да идентифицира нагласите им за включване в местното развитие.

Представителите на МИГ – Елхово – Болярово подариха на училището топки за волейбол и футбол, с което зарадваха младежите, а директорът – госпожа Йовка Драгоева, благодари на гостите за трогателния жест.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068