График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2019/2020 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Катя Димитрова 8-a Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №103
2 Петя Димитрова 8-б Вторник 13:50 – 14:35 Кабинет №207
3 Генка Николова 9-а Сряда 13:00 – 13:45 Кабинет №208
4 Калинка Колева 9-б Понеделник 13:50 – 14:35 Кабинет №102
5 Виолета Илчева 10-а Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №104
6 Катя Михайлова 10-б Петък 13:00 – 13:45 Кабинет №206
7 Стоянка Франсъзова 11-а Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №105
8 Маринка Стоева 11-б Вторник 13:50 – 14:35 Кабинет №203
10 Галина Кънева 12-а Понеделник 13:50 – 14:35 Кабинет №201
11 Филка Славова 12-б Вторник 13:50 – 14:35 Кабинет №205