График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2018/2019 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Биляна Иванова 8-a Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №204
2 Калинка Колева 8-б Сряда 13:50 – 14:35 Кабинет №102
3 Виолета Илчева 9-а Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №104
4 Катя Стоянова Михайлова 9-б Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №206
5 Стоянка Янева Франсъзова 10-а Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №105
6 Маринка Михаилова Стоева 10-б Сряда 13:50 – 14:35 Кабинет №203
7 Галина Тодорова Кънева 11-а Понеделник 13:50 – 14:35 Кабинет №201
8 Филка Станкова Славова 11-б Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №205
10 Катя Методиева Димитрова 12-а Сряда 13:50 – 14:35 Кабинет №103
11 Петя Христова Димитрова 12-б Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №207