График на консултациите за II-ри срок на учебната 2018/2019 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Катя Методиева Димитрова Математика и ИТ Понеделник 13:50 – 14:35 103
2 Катя Стоянова Михайлова БЕЛ Понеделник 13:50 – 14:35 206
3 Виолета Илчева БЕЛ Понеделник 13:50 – 14:35 104
4 Надежда Валеряновна Демирева Руски език Вторник 13:50 – 14:35 01
5 Марина Иванова Динкова Английски език Сряда 13:50 – 14:35 101
6 Калинка Донкова Колева Английски език Понеделник 13:50 – 14:35 102
7 Петя Митева Вълчанова Английски език Четвъртък 13:50 – 14:35 02
8 Стоянка Янева Франсъзова Математика Понеделник 13:50 – 14:35 105
9 Галина Тодорова Кънева Математика и ИТ Вторник 13:50 – 14:35 201
10 Еленка Михайлова Моллова Математика Вторник 13:50 – 14:35 106
11 Петя Христова Димитрова Информатика и ИТ Понеделник 13:50 – 14:35 207
12 Филка Станкова Славова История и цивилизация Понеделник 13:50 – 14:35 205
13 Биляна Иванова География и икономика Вторник 13:50 – 14:35 204
14 Маринка Михаилова Стоева Биология и ЗО Понеделник 13:50 – 14:35 203
15 Султанка Илиева Николова Физика и астрономия Четвъртък 13:50 – 14:35 106
16 Янна Петрова Иванова Физическо възп. и спорт Сряда 14:35 – 15:20 Ф. салон