Други проекти


 

Година     Тема Организация към която се кандидатства Утвърден / неутвърденСума Кандидатстваща организация Самостоятелно или в партньорство Резултат за училището / учениците
1 2004 „Младо Елхово – млада Европа“ Делегация на Европейската комисия в София Утвърден13 000 euro Община ЕлховоРАО „Тракия“ Община Елхово Оборудване на младежки информационен център в училището
2 2004 „Насърчаване на мултимедийното обучение“ „Корпус на мира“ – София Утвърден10 000 лева Училищно настоятелство при Г. „Св.Кл.Охридски“ – Елхово Община Елхово Оборудване на мултимедиен кабинет в училището
3 2004 Национална програма „От социални помощи към заетост“ Агенция по заетостта Утвърден7 561 лева Г. „Св. Кл. Охридски“ Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
4 2005 „Да направим нещо ново – нова училищна библиотека“ „Корпус на мира“ – София Утвърден5 000 лева Училищно настоятелство при Г. „Св.Кл.Охридски“ – Елхово Самостоятелно Оборудване на библиотека с най-нова научна и методична литература на български и английски език
5 2005 Национална програма „От социални помощи към заетост“ Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. „Св. Кл. Охридски“ Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
6 2006 Национална програма „От социални помощи към заетост“ Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. „Св. Кл. Охридски“ Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
7 2007 Национална програма „От социални помощи към заетост“ Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. „Св. Кл. Охридски“ Елхово Самостоятелно
8 2007 „Изграждане на информационен спортно – образователен център“ ДАМС Утвърден9 896 лева „Детски и младежки парламент“ – Елхово НПО „Детски и младежки парламент“ Елхово