Преподаватели


 


 

 

Име и фамилия Предмет
Йовка Драгоева Директор, Математика
Виолета Илчева Български език и литература
Катя Михайлова Български език и литература
Марина Динкова Английски език
Калинка Колева Английски език
Петя Вълчанова Английски език
Надежда Демирева Руски език
Катя Димитрова Математика
Информатика и ИТ
Стоянка Янева Математика
Галина Кънева Математика
Информатика и ИТ
Елена Моллова Математика
Физика и астрономия
Петя Димитрова Информатика
Информационни технологии
Филка Славова История и цивилизация
Цонка Динкова География и икономика
Радослав Стойков Философия
Маринка Стоева Биология и ЗО
Химия и ООС
Генка Николова Химия и ООС
Изобразително изкуство
Снежана Делчева Музика
Янна Иванова Физическо възпитание и спорт