Преподаватели


 


 

 

Име и фамилия Предмет
Йовка Драгоева Директор, Математика
Виолета Илчева Български език и литература
Катя Михайлова Български език и литература
Марина Динкова Английски език
Калинка Колева Английски език
Петя Вълчанова Английски език
Димитър Узунов Английски език
Надежда Демирева Руски език
Катя Димитрова Математика
Информатика и ИТ
Стоянка Янева Математика
Галина Кънева Математика
Информатика и ИТ
Елена Моллова Математика
Петя Димитрова Информатика
Информационни технологии
Филка Славова История и цивилизация
Биляна Иванова География и икономика
Станимир Сотиров Философия
Маринка Стоева Биология и ЗО
Химия и ООС
Султанка Николова Физика и астрономия
Снежана Делчева Музика
Елена Стоянова Изобразително изкуство
Янна Иванова Физическо възпитание и спорт