Настоятелство


Управителен съвет на Училищното настоятелство:

  • Нели Никова – председател;
  • Маня Стоянова;
  • Йовка Иванова;
  • Радка Петрова;
  • Илиана Вълчева;
  • Маринка Стоева – секретар;
  • Цветан Димитров – касиер.

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство 2016

Общо  събрание на Училищното настоятелство за 2017

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство 2018

Общо събрание на Училищното настоятелство за 2019

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство за 2020