Контакти


Email:
highschool_elhovo@abv.bg

Адрес:
обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:
Директор: Йовка Драгоева – тел. 0478/ 88067
Канцелария: тел. 0478/ 88068