Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2019/2020 г.

Председател на ученическия парламент:

Майкъл Димитров – 11А

 

 

Име, презиме, фамилия Клас
 Иван Костов 8a
Виктория Табакова  8б
Георги Иванов 9a
Камелия Бъчварова 9б
Натали Михова 10a
Илияна Мавродиева 10б
Майкъл Димитров 11а
Тодор Иванов 11б
Симона Тодорова 12а
Тодор Тодоров 12б

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2019/2020 година