Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2018/2019 г.

Председател на ученическия парламент:

Симона Тодорова – 11А

 

Име, презиме, фамилия Клас
 София Терзиева 8a
Никола Атанасов  8б
Натали Михова 9a
Илияна Мавродиева 9б
Майкъл Димитров 10a
Тодор Иванов 10б
Симона Тодорова 11а
Тодор Тодоров 11б
Станислава Иванова 12а
Гергана Колева 12б

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2018/2019 година

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2014/2015 година