Родител влезе в час, разказва на ученици в ПГ „Св. Климент Охридски“ за професията си

Публикувано в Новини на 17.02.2020 в 19:28 часа

Интересна дългосрочна инициатива, осъществена за втора поредна учебна година, обогатява живота в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“. По плана на педагогическия съветник в учебното заведение, с цел осигуряване възможности на учениците за опознаване на професиите, улесняване процеса на себепознание и подпомагане вземането на информиран образователен избор след завършване на XII клас, средношколците от X-А клас поканиха и посрещнаха родител по време на Часа на класа.

На 17 февруари те се срещнаха с Радостина Петева, майка на техен съученик, и си поговориха за професията психолог. Гостуващата разказа за това какво е да си едновременно – управител на Защитено жилище за лица с физически увреждания (гр. Болярово) и управител на Център за социална рехабилитация и интеграция, управител на Домашен социален патронаж и управител на проект „Топъл обяд“. Учениците слушаха с интерес увлекателния разказ на г-жа  Петева, осъзнавайки колко знания, човешко разбиране и обич към хората са необходими за професията на психолога.

Към края на часа директорът на гимназията Йовка Драгоева и десетокласниците отправиха благодарности към професионалиста родител за вълнуващата и полезна среща.

Инициативата в учебното заведение продължава, като са планирани нови срещи с родители, които ще разказват за своята професионална дейност.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068